Readings

Kana: カン、くつろ.ぐ、ひろ.い、ゆる.やか
Romaji: kan, kutsuro.gu, hiro.i, yuru.yaka
Kana
Romaji

Name Readings

Kana: とも、のぶ、のり、ひろし、ひろん、ゆた、ゆたか
Romaji: tomo, nobu, nori, hiroshi, hiron, yuta, yutaka
Kana
Romaji

Meanings

tolerant, leniency, generosity, relax, feel at home, be at ease, broadminded

Stroke Diagram

12345678910111213

Kanji Info

Stroke Count:  13
Radical Number:  40
Frequency:  1377
Grade:  8
Skip Pattern:  2-3-10
Korean Reading:  gwan
Chinese Reading:  kuan1
Unicode:  5bdb
JIS:  3432

Indexes

Halpern Index: 2327
Nelson Index: 1325
New Nelson Index: 1352
Spahn Hadamitzky Index: 3m10.3
Four Corner Index: 3021.6
Guide to Remembering Index: 1110
Gakken Index: 1471
Japanese Names Index: 1977
Daikanwanjiten Index: 7276
Daikanwanjiten Index and Page: 3.1079
Remembering the kanji Index: 226
Kanji Flashcards Index: 1215
Kodansha Compact Index: 492
Kanji in Context Index: 1379
1999 Kanji Learners Index: 1502
2013 Kanji Learners Index: 2031
French Remembering the Kanji Index: 231
Remembering the Kanji 6th Index: 241
Essential Kanji Index: 1192
Kodansha Kanji Index: 2922
Roo 2001 Kanji Index: 757
Tuttle Kanji Cards Index: 1619

Words

(かん)
lenient; gentle
寛永 (かんえい)
Kan'ei era (1624.2.30-1644.12.16)
寛文 (かんぶん)
Kambun era (1661.4.25-1673.9.21)
寛治 (かんじ)
Kanji era (1087.4.7-1094.12.15)
寛平 (かんびょう)
Kambyou era, Kampyou era (889.4.27-898.4.26)
(ゆた)
relaxed
寛政 (かんせい)
Kansei era (1789.1.25-1801.2.5)
寛容 (かんよう)
tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity
寛平 (かんぴょう)
Kampyou era (889.4.27-898.4.26)
寛延 (かんえん)
Kan'en era (1748.7.12-1751.10.27)
Find More